:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: สะพานรวงผึ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

สะพานกลับหัว หนึ่งเดียวในสยาม สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คาดว่าญี่ปุ่นใช้สําเลียงอาวุธ เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตหากโครงสร้างอยู่ด้านบน รูปร่างคล้ายรังหรือรวงผึ้ง ปัจจุบันยังมีรถไฟวิ่งผ่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร