:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: น้ำตกแม่เฉย

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

  น้ำตกแม่เฉย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลบ้านด่านนาขาม  มีความสวยงาม และคงความเป็นธรรมชาติ ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมากมาย

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร