:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมใช้ สวมใส่ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย

24 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

นางสาววรรณกร คำมาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมใช้ สวมใส่ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์กิจกรรม”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอไทยให้คงอยู่และกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร