:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมรับมอบโครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านผู้ยากไร้ Campaign2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

" ร่วมกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมรับมอบโครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านผู้ยากไร้ Campaign2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ " ????
วันนี้ ( 12 กันยายนยน 2566 ) 09.00 น.
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมนายอุดร มะโนรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมรับมอบโครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านผู้ยากไร้ Campaign2 และมอบเกียรติบัตรให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ที่ได้สนับสนุนการปรับปรุง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านผู้ยากไร้ โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชน ในตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 90 หลังคาเรือน ตามโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านผู้ยากไร้ Campaign2 รับมอบโดย นายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร