:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยการวางท่อประปา

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_110_25_34_988.pdf