:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านด่านนาขามกำหนด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_100_46_13_935.pdf