:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายห้วยต้นปุย ตั้งแต่สวนนายรังสรรค์ คำมากว้าง

วันที่ลงประกาศ: 19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายห้วยต้นปุย ตั้งแต่สวนนายรังสรรค์ คำมากว้าง 


file

purchases_file_83_50_2_258.pdf