:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ห้วยต้นปุย ตั้งแต่สวนนายรังสรรค์ คำมา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 โครงการ

วันที่ลงประกาศ: 19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ห้วยต้นปุย ตั้งแต่สวนนายรังสรรค์ คำมา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 โครงการ


file

purchases_file_82_47_55_175.pdf