:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แแบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกอกเหนือ จากบ้านนางสงวน เครือภู่ ถึงบ้านนายสิม สิทธิปัญญา หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 2 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_76_15_32_173.pdf