:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
เลขที่ 392 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-479956
โทรสาร (FAX) : 055-479957
E-mail : saraban@bdnk.go.th , bdnk392@gmail.com
Website : www.bdnk.go.th
 Faceboook : งานประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น