:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

????สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ผ่านทางระบบกลางกฎหมาย (http:/www.law.go.th) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2566

 

www.law.go.th 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร