:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ขอความร่วมมือเกษตรกร งด! เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

???????? ประชาสัมพันธ์ !
" ขอความร่วมมือเกษตรกร งด! เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว "
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจาก โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,312,38 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,462.78 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีการบริหารจัดการน้ำโดย กำหนดแผนการระบายน้ำรายวันในฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2566 จำนวน 13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การอยู่ใน เกณฑ์น้อย ประกอบกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ ตัว กว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 41 ของฝนปกติ และจากการคาดหมายปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญ กำลัง อ่อนแรงมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง และต่อเนื่องไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567 เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี 2566 ปริมาณน้ำใช้การได้เพียงพอ สนับสนุน เฉพาะการอุปโภค - บริโภค และอื่นๆ ยกเว้นเพื่อการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร