:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: หลักฐานแสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

หลักฐานแสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
.
ก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง ตรวจสอบเอกสารประจำตัว ที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งที่จำเป็นต้องมี คือ บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้ หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
.
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) .
อย่าลืม! ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ อมใช้สิทธิ หลักฐานที่ใช้แสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง VOTE! VOTE! KA.2523 HOTE พนังสือนหินพาง ประเทศไทย ThaiD THAILAND บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน ของหน่วยงานรัฐ เช่น ThalD, DLT QR LICENCE บัตรหรือหลักฐานอื่น ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่าย และ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) อกตั้ง66 14w.ค.0 เลือกตั้ง เวลา08.00-17.00น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ www.ect.go.th ect.go.th ECT Thailand สายด่วน 1444 ect.thailand"
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร