:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: หัวใจวาย หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ????☠️ ????

1 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

หัวใจวาย หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ????☠️

???? เกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลัน และขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ เมื่อหัวใจขาดเลือด ผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย

???? อาการสำคัญ เจ็บหน้าอก โดยเจ็บร้าวไปยังบริเวณแขนซ้ายด้านใน ร้าวขึ้นกรามหรือลำคอได้ (Refer Pain) อาการเจ็บหน้าอกมักเป็นขณะพักหรือออกแรงเพียงเล็กน้อย และเป็นอยู่นานมากกว่า 20 นาที ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อาการเหนื่อย หายใจไม่เต็มปอด นอนราบไม่ได้จากภาวะหัวใจล้มเหลว ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบภาวะช็อกร่วมด้วย

???? ปัจจัยเสี่ยงของหัวใจวาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
◾ความดันโลหิตสูง
◾ไขมันในเลือดสูง
◾เบาหวาน
◾การสูบบุหรี่
◾มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
◾โรคอ้วน

???? หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบโทร 1669 เพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ????????

#หัวใจวาย #โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 

ดูน้อยลง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร