:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมให้การบริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป และมอบยาสามัญประจำบ้าน ณ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ และหมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

???? " ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมให้การบริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป และมอบยาสามัญประจำบ้าน ณ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ และหมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม" ????
วันนี้ ( 13 กันยายน 2566 ) เวลา 10.00 น.
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มอบหมายให้ นางสาววรรณกร คำมาก นางนุสรา ข่มอาวุธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม นายสัน ฟองแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย และนายขวัญ เตชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และมณฑลทหารบกที่ 35 กำลังพลจิตอาสา เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบเตียงผู้ป่วย เพื่อสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในประจำวันต่อไป พร้อมให้การบริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป และมอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ และหมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝายตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร